MICROSOFT VE AKAMAI AZURE MÜŞTERİLERİNE CDN ÇÖZÜMLERİNİ BİRLİKTE GETİRİYOR

Microsoft Azure platformu üzerinde kurumlar için geliştirilen ve dağıtılan uygulamalar günden güne artmaktadır. Azure üzerinde sunulan İçerik Dağıtım Ağları (Content Delivery Networks CDN) müşterilere en iyi çözümleri sunabilmek için performansı, hızı ve güvenirliliği sürekli geliştirilmektedir. Bu yılın başlarında Azure için CDN yeteneklerini barındıran Standart ve Premium seçenekleri müşterilere duyuruldu. Bu stratejinin daha fazlası için Microsoft artık sektörde CDN pazar lideri olarak bulunan Akamai ile ortaklığını duyurdu.

Bu ortaklık sayesinde CDN endüstri lideri olan Akamai’nin tüm yetenekleri direk olarak Microsoft Azure platformuna entegre edilmiştir. Bu ortaklık sayesinde Microsoft ve Akamai yeni nesil CDN yapıları yol gösterici olmaktadır. Akamai ile Azure müşterileri küresel ağlar üzerinde kolayca içerik dağıtabilirken, Akamai’nin gelişmiş özellik ve yeteneklerini kullanabilmektedirler.

Microsoft ve Akamai arasındaki ortaklık geçmişe dönük bakıldığında uzun solukludur. Microsoft büyük yazılım paketlerini küresel olarak dağıtarak dünya üzerindeki en büyük içerik dağıtım tüketicilerinden biridir. Yıllar içinde, iki şirket güçlü iş ilişkilerini korumuştur. Son zamanlarda ise Microsoft ve Akamai küresel çaplı organizasyonlarda Media Services ve CDN teknolojilerinde ortaklıklarını pekiştirmiştir. Örneğin 2014 Sochi Kış Olimpiyatları, 2014 Fifa Dünya Kupası ve 2015 NFL Super Bowl.

2016 yılının başlarında Azure müşterileri Azure portal üzerinde Akamai ağ mimarisi üzerine Azure CDN teklifi alabilecekler ve dağıtımını yapabileceklerdir.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

AZURE FILE STORAGE

Azure File Storage servisinin genel kullanıma sunulması ile birlikte Microsoft Azure bulut üzerinde tam yönetimli dosya paylaşımı hizmeti sunmaya başladı. Microsoft Azure File Storage servisi dosya paylaşımları için kurum içi uygulamalar içinde ağırlıklı olarak kullanılmakta olan Server Message Block 3.0 (SMB) protokolünü kullanmaktadır. Bu ortak protokol sayesinde mevcutta bulunan uygulamalarınızın herhangi bir değişikliğe uğramadan bulut servisleri üzerinde de dosya paylaşması kolaylaşmıştır. Azure File Storage ayrıca mevcut uygulamalar ile entegre modern uygulamaları geliştirmeye olanak sağlayan REST API’leri de destekler.

Birlikte gelen yeni özellikler:

 • SMB 3.0 desteği, şifreleme desteği ile birlikte
 • Azure Preview Portal üzerinde tarayıcı tabanlı dosya gezgini
 • Azure File Storage için Azure Storage Metrics
 • Azure verimerkezleri dışından Azure File Storage için dosya paylaşımları yeteneği

Azure File Storage API endpointleri hali hazırda var olan storage hesaplarınız için etkin konumdadır. Bu nedenle Azure File Storage kullanmak için yeni bir storage hesabı oluşturmanıza gerek yoktur.

Azure File Storage Kullanım Senaryoları

Mevcut Uygulamaların Bulut Ortamına Taşınması : Birçok mevcut uygulama dosya tabanlı API’leri kullanarak verilere erişmek ve SMB dosya paylaşımları kullanarak veri paylaşmak için tasarlanmıştır. Azure File Storage her hangi bir sanal yüksek erişebilirlikli dosya sunucusuna ihtiyaç duymadan dosya paylaşımlarınıza yada bu paylaşımları yönetmenize olanak sağlar.

Sunucu Verilerini Bulut ve Kurum İçi Yapınız ile Paylaşın : Microsoft Azure müşterileri sunucu log dosyaları, olay verileri, yedek verilerini Azure Storage üzerinde konumlandırmaktadırlar. Azure File Storage’ın şiflenebilir SMB 3.0 desteği ile birlikte artık bu verilerini her yere paylaşabilirler. Bulut üzrinde çalışan uygulamalar kurum içi SMB sunucuları tarafından uygulanan aynı tutarlılık garantileri kullanarak kurum içi uygulamalar ile veri paylaşımı yapabilirler.

Azure File Storage ile Modern Uygulamalar Entegrasyonu : Azure File Storage REST API’lerden yararlanarak eski uygulamalarınız ile modern uygulamalarınızı entegre edebilir yada yeni dosya paylaşımlı uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Yüksek Erişilebilirlikli (HA) İş Yükü Verileriniz İçin Basit Barındırma : Azure File Storage sürekli kullanılabilirlik sunmasıyla bulut üzerinde HA iş yükü verilerinizi barınmanızı kolaylaştırır.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

AZURE HDINSIGHT ÜZERİNDE HADOOP DENEYİN

Azure HDInsight Apache Hadoop, Spark, HBase ve Storm gibi teknolojilerin dağıtımlarına yada yapılandırmalarına gerek duymadan çalıştırabileceğiniz yönetilen bir servistir. Bu teknoloji servisi ile birlikte Windows yada Linux cluster yapıları oluşturabilir, bu yapıları dakikalar içerisinde genişletebilirsiniz. Semi-structured ve unstructured verileri yada Java, . Net, Python ve daha fazlası ile geliştirdiklerinizi işleyebilirsiniz. Ayrıca bu çalışmaları Excel, Tableau yada PowerBI ile görselleştirebilirsiniz.

HDInsight servisini denemek için https://azure.microsoft.com/en-us/free/ adresine gidip yeni bir Azure hesabı oluşturarak başlayabilirisniz.

Daha detaylı HDInsight bilgisi almak için HDInsight Learning Path

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

AZURE IAAS SANAL MAKİNELER İÇİN AZURE BACKUP GENEL KULLANIMDA

Geçen günlerde Azure IaaS sanal makineler için Azure Backup genel kullanıma sunuldu. Bu sunum ile birlikte yeni özelliklerde etkin hale geldi. Örneğin; PowerShell script desteği, gelişmiş SLA ve izleme, genişletilmiş coğrafi erişilebilirlik.

 • Azure IaaS VM yedekleme kurumsal sistemlere hazır olacak bir şekilde sanal makineleri kapatma ihtiyacı duymadan Windows işletim sistemleri için uygulama tutarlı, Linux işletim sistemleri için dosya sistemi tutarlılığını sumaktadır.
 • Azure Backup ile sanal makinelerin snapshotları güvenli bir şekilde alınabilir ve tek bir tıklama ile restore edilebilmektedir.
 • Uzun süreli olan endüstri standartı olan GFS tabanlı saklama politikasına bağlı olarak veriler saklanmaktadır.

Azure Backup Yeni Özellikleri:

 • Azure Backup için yedeklemelerinizi ve restore işlemlerinizi otomatize edecek PowerShell bazlı scriptler oluşturabilirsiniz.
 • Sanal makinelerdeki büyük veri diskleride yedeklenirken yedekleme performansı güçlü bir şekilde artmıştır.
 • Sanal makinelerin kayıt zamanında yapılan iyileştirmeler sayesinde yedekleme yapılandırmak için süreler kısalmıştır.
 • Tüm bölgeler için Azure IaaS sanal makine yedekleme hizmeti devreye girmiştir.
 • Müşterinin tetiklemeleri ile yadae müşterinin adına denetim gereksinimleri için operasyon günlükleri kaydedilir.
 • Yedekleme yönetiminin bir parçası olarak gerçekleşen işlerin durum bilgileri ilgili kişilere email olarak gönderilir.
 • Yedekleme sırasında oluşabilecek hataların sorun giderilmesi için detaylı hata bilgi dokümasyonu.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

KURUMLARA ÖZEL AZURE SENARYOLARI – BÖLÜM 2 – CORPORATE & EPG

Şube yapısı ile çalışan kurumlar için Azure VM

Bir merkez ve ülke içerisinde birden çok sube yapısı ile çalışan kurumlar için şubelerde konumlandırılacak sunucular yerine Azure sanal makine servisleri konumlandırılabilir. Oluşturulacak S2S VPN yapısı ile uygulama sunucuları, Aditional Domain Controlerlar yada veritabanı sunucularının kopyaları Azure veri merkezlerine konumlandırılarak şubeler için gereken donanım, lisans, veridepolama, barındırma ve yönetim maliyetleri en aza indirilebilir. Çoklu şube yapısındaki kurumlar, Mağazacılık sektöründeki kurumlar, ülkenin farklı lokasyonlarındaki şantiyeleri bulunan inşaat firmaları için ideal bir çözüm olabilir.

Devamını Oku

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

CLASSIC DAĞITIM MODELİ İLE AZURE ÜZERİNDE SHAREPOINT 2016 OLUŞTURMAK

Aşağıdaki AzurePowerShell 1.0 komut satırını kullanarak yeni bir Resource Manager tabanlı sanal makine imajı oluşturabilirsiniz.

 • SharePoint VM adı “SP2016Onder”
 • Corp.onderdeger.com domain üyesi
 • AZDatacenter sanal ap içerisinde FrontEnd subnet
 • Var olan Azure-TailspinToys bulut servisi

$family=”SharePoint Server 2016 Trial”

$image=Get-AzureVMImage
|
where
{ $_.ImageFamily
eq $family }
| sort PublishedDate
-Descending
|
select
-ExpandProperty
ImageName
-First
1

$vmname=”SP2016Test”

$vmsize=”ExtraLarge”

$vm1=New-AzureVMConfig
-Name $vmname -InstanceSize $vmsize -ImageName $image

$cred1=Get-Credential
–Message
“Type the name and password of the local administrator account.”

$cred2=Get-Credential
–Message
“Now type the name (not including the domain) and password of an account that has permission to add the machine to the domain.”

$domaindns=”corp.contoso.com”

$domacctdomain=”CORP”

$vm1 |
Add-AzureProvisioningConfig
-AdminUsername $cred1.GetNetworkCredential().Username
-Password $cred1.GetNetworkCredential().Password
-WindowsDomain
-Domain $domacctdomain -DomainUserName $cred2.GetNetworkCredential().Username
-DomainPassword $cred2.GetNetworkCredential().Password
-JoinDomain $domaindns

$vm1 |
Set-AzureSubnet
-SubnetNames
“FrontEnd”

$svcname=”Azure-TailspinToys”

$vnetname=”AZDatacenter”

New-AzureVM –ServiceName $svcname -VMs $vm1 -VNetName $vnetname

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

RESOURCE MANAGER DAĞITIM MODELİ İLE AZURE ÜZERİNDE SHAREPOINT 2016 OLUŞTURMAK

Aşağıdaki AzurePowerShell 1.0 komut satırını kullanarak yeni bir Resource Manager tabanlı sanal makine imajı oluşturabilirsiniz.

 • SharePoint VM adı “SP2016Onder”
 • AZDatacenter sanal ap içerisinde FrontEnd subnet
 • Daha önceden oluşturulmuş SPFarm resource group ve SP_WFE_AS availability set

# Daha önceden oluşturulmuş resource group ve storage account için değerler girin

$rgName=”SPFarm”

$locName=”West US”

$saName=”contosospfarmserverssa”

# Sanal ağ ve subnet index girin

$vnetName=”AZDatacenter”

$subnetIndex=0

$vnet=Get-AzureRMVirtualNetwork
-Name $vnetName -ResourceGroupName $rgName

# NIC oluşturun

$nicName=”SP2016onder-NIC”

$dnsName=”onder-vm-sp2016onder”

$pip=New-AzureRMPublicIpAddress
-Name $nicName -ResourceGroupName $rgName -DomainNameLabel $dnsName -Location $locName -AllocationMethod
Dynamic

$nic=New-AzureRMNetworkInterface
-Name $nicName -ResourceGroupName $rgName -Location $locName -SubnetId $vnet.Subnets[$subnetIndex].Id
-PublicIpAddressId $pip.Id

# Varolan availability set, isim ve boyut belirleyin

$vmName=”SP2016onder”

$vmSize=”Standard_A6″

$avName=”SP_WFE_AS”

$avSet=Get-AzureRMAvailabilitySet
–Name $avName –ResourceGroupName $rgName

$vm=New-AzureRMVMConfig
-VMName $vmName -VMSize $vmSize -AvailabilitySetId $avset.Id

# Imaj, local administrator hesabı ve yeni bir NIC ekleyin

$pubName=”MicrosoftSharePoint”

$offerName=”MicrosoftSharePointServer”

$skuName=”2016″

$cred=Get-Credential
-Message
“Local admin hesabının adını ve parolasını girin.”

$vm=Set-AzureRMVMOperatingSystem
VM $vm -Windows
-ComputerName $vmName -Credential $cred -ProvisionVMAgent
-EnableAutoUpdate

$vm=Set-AzureRMVMSourceImage
VM $vm -PublisherName $pubName -Offer $offerName -Skus $skuName -Version
“latest”

$vm=Add-AzureRMVMNetworkInterface
VM $vm -Id $nic.Id

# OS Diski belirleyin ve VM’i oluşturun

$diskName=”OSDisk”

$storageAcc=Get-AzureRMStorageAccount
-ResourceGroupName $rgName -Name $saName

$osDiskUri=$storageAcc.PrimaryEndpoints.Blob.ToString()
+
“vhds/”
+ $vmName + $diskName +
“.vhd”

$vm=Set-AzureRMVMOSDisk
VM $vm -Name $diskName -VhdUri $osDiskUri -CreateOption fromImage

New-AzureRMVM
-ResourceGroupName $rgName -Location $locName VM $vm

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

YENİ GS-SERİSİ AZURE SANAL MAKİNELER

Geçen hafta içerisinde Microsoft tarafından Azure Sanal Makinelerde kullanılmak üzere Azure Premium Storage üzerinde bulunan yeni GS-Serisi duyuruldu. GS-serisi, Azure Premium Depolama performansı ile G-serisinin gücünü birleştiriyor. GS-Serisinin öne çıkan özelliklerinin başında tek bir sanal makineye 64 TB’a kadar disk ekleyebilme ve disk bandwithlerin saniyede 2000MB’a kadar çıkabilmesi.

Boyut Core Memory Lokal SSD (GB) Cache Size Max Disk IOPS Max Disk Bandwidth with Cache=None (MB per second) Max Disk Bandwidth with Cache=ReadOnly (MB per second)
Standard GS1 2 28 56 264 5000 125 100
Standard GS2 4 56 112 528 10000 250 200
Standard GS3 8 112 224 1056 20000 500 400
Standard GS4 16 224 448 2112 40000 1000 800
Standard GS5 32 448 896 4224 80000 2000 1600

Daha önceden oluşturduğunuz DS-Serisi sanal makinelerinizi yeni GS-Serisi sanal makinelere dönüştürmek için:

 • Diskleri silmeden DS-Serisi sanal makineyi silin
 • Yeni bir GS-Serisi sanal makine oluşturun
 • GS-Serisi sanal makineye diskleri tekrar attach edin.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

KURUMLARA ÖZEL AZURE SENARYOLARI –BÖLÜM 1 – SMB

AZURE BACKUP

Verilerin yedeklenmesi günümüzde felaket senaryolarının vaz geçilmez bir parçasıdır. Yedekleme ve yedeklemenin ihtiyaç duyulduğunda sorunsuz bir şekilde geriye döndürülebilmesi düzgün kurgulanması gereken ve kritik bir süreçtir. Bu doğrultuda kurumlar yedekleme çözümleri için alternatif ve güvenli çözümler aramaktadır. SMB segmentinde bulunan kurumların ülkemizde KOBİ olarak belirttiğimiz aralığında IT harcamalarının yetersizliği beraberinde yedekleme çözümlerininde olmamasına yada zor ve güvensiz çözümlerle devam etmesine neden olmaktadır. KOBİ’ler yedeklemenin önemini bilselerde IT altyapılarına yedekleme çözümü olarak yedekleme yazılımı, yedekleme ünitesi ve yedekleme alanı için gereken maliyetlere katlanmak istememektedirler. Bu doğrultuda AZURE BACKUP servisi kobilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düşük maliyetli ve güvenli bir çözüm olarak sunulabilir. Kobiler kritik olarak belirttikleri verilerinin bulunduğu sunucuların file-folder tabanlı yedeklerini yada instance bazlı yedeklerini Azure üzerinde bulunan Storagelara yine Azure Backup servisi ile alabilirler. Bu sayede yedekleme için başta gereken altyapı maliyetine katlanmadan, aydan aya kullandığı kadar ödeme mantığıyla güvenli bir yedekleme çözümüne kavuşabilirler. Ayrıca Azure üzerinde bulunan yedekler 3 kopya ve şifrelenmiş olarak tutulacağından güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

AZURE SITE RECOVERY

Her kurum için, vermekte olduğu hizmeti herhangi bir nedenden dolayı veremez duruma gelmek çok ciddi sorunlar doğurur. Bu nedenle, olası sorunları planlayıp, tedbirleri önceden almak gerekmektedir. IT tarafından bakıldığında, Felaket Kurtarma yada Disaster Recovery, kurum BT sistemlerinden hayati olanların çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar. KOBİ segmentinde bulunan kurumlarında aslında ihtiyaç duyduğu ancak ilk yatırım maliyetine katlanamadığı bir çözümdür DR. Bu doğrultuda kurumların kesintisiz olarak sistemlerinin çalışılabilir tutulması için güvenli ve maliyeti az olan AZURE SITE RECOVERY sunulabilir. AZURE SITE RECOVERY ile SMB segmentindeki kurumlar baştan yapmaları gereken DR replikasyon için gereken ikinci bir site, DR replikasyon yazılımı, DR için gereken storage, HA olarak çalışacak sunucuların donanımsal ve yazılımsal maliyetlerine baştan katlanmak zorunda kalmayacaklardır. AZURE SITE RECOVERY replikasyon yapacak sunucuların platformlarının ne olduğundan bağımsız (Fiziksel, Hyper-V yada VMWare) SMB segmentindeki kurumlara güçlü, düşük maliyetli ve güvenli bir DR çözümü sunmaktadır. Kurumlar dilerlerse sahip oldukları ikinci bir lokasyona replikasyon yapabilecekleri gibi Azure veri merkezleri üzerine de replikasyon yapabilmektedirler.

Kritik ve kesintisiz devam etmesi gereken servisleri aşağıdaki gibi belirtebiliriz:

 • Active Directory
 • Veri Tabanı Sunucu
 • Uygulama Sunucu
 • Terminal Sunucu
 • Muhasebe Yazılımı
 • Mail Sunucu

AZURE VM

SMB segmentindeki kurumların genel stratejileri işe odaklanmak ve diğer faktörleri göz ardı etmek olarak düşünülebilir. Bu göz ardı edilen diğer faktörlerden biride IT harcamalarıdır. Ülkemizde SMB olarak konumlandırdığımız kurumların bu düşüncelerinden dolayı IT altyapıları güvensiz, eski ve zor yönetilebilir durumdadır. Bunları daha iyi hale getiremek için gereken yüksek donanım ve yazılım başlangıç maliyetlerine katlanmak istememektedirler. Ayrıca IT altyapısının yönetimi konusunda da ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Azure sanal makine servisleri burada çözüm olarak sunulabilir. SMB segmentindeki kurumlar yüksek bir başlangıç maliyetine katlanmadan Azure veri merkezleri üzerinde bulunan sanal sunuculara geçebilirler. Yine sahip oldukları platformdan bağımsız olacak bir şekilde (fiziksel, hyper-v yada vmware) geçişler sorunsuz bir şekilde halledilir ve daha güvenli,performanslı ve aydan aya ödeyebilecekleri bir altyapıya kavuşurlar. Azure üzerinde bulunan sanal sunucularda varsa eğer daha önceden aldıkları lisanslarını kullanabilecekleri gibi yine Azure VM servisleri içerisinde bulunan onlarca farklı sanal makine tipinden ihtiyaçlarına göre seçerek OS lisans maliyetinide en aza indirebilirler. Böylece kurumlarında sadece yapmaları gereken Azure veri merkezleri ile kurum içi networkü güvenli bir bağlantı metodu olan S2S VPN ile bir birine bağlaması kalacaktır. Tüm donanım, lisans, yönetim, barındırma ve ek elektrik, soğutma gibi giderlerden kurtulup, kullandığı kadar ödeyebileceği güvenli, güçlü bir platforma kavuşabilirler.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather