Müşteri Verileri hangi koşullarda alt yüklenicilere açıklanır ve onlar bu verileri nasıl kullanır?

Microsoft, kendi adına müşteri desteği sağlamak gibi sınırlı hizmetleri sağlamaları için başka kurumları görevlendirebilir. Microsoft Müşteri Verilerini alt yüklenicilere yalnızca kendilerini sağlamakla görevlendirdiğimiz hizmetleri sunabilmeleri için açıklar. Alt yüklenicilerin Müşteri Verilerini başka bir amaç için kullanmaları yasaktır ve bilgilerinizin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Microsoft tarafından kontrol edilen tesislerde veya ekipmanlar üzerinde çalışan alt yükleniciler bizim gizlilik standartlarımıza uymak zorundadır. Tüm altyükleniciler, bizimkine denk gizlilik standartlarına uymak zorundadır. Windows Azure’da Müşteri Verilerine erişme yetkisi olan altyüklenicilerin listesini indirebilirsiniz.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

System Center Configuration Manager 2012 SP1 ile Windows Azure Üzerinde Cloud Distribution Point Yapılandırılması

System Center 2012 SP1’in bize sağladığı en güzel özelliklerden biride Windows Azure üzerinde artık “Cloud” tabanlı Distribution Point yapılandırabilmemizdir.

Eğer uzak lokasyonlarda DP kurmaya ve yapılandırmaya ihtiyacınız varsa yada internet üzerinden bağlantı kuracak clientlarınız için DP yapılandırmak istiyorsanız,sunucu ve alt yapı yatırımlarına ihtiyaç duymadan artık Windows Azure üzerinde “Cloud” tabanlı Distribution Point yapılandırabilirsiniz.

Devamını Oku

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Microsoft System Center 2012 SP1 ve Private Cloud İle Windows Azure Entegrasyonu

Microsoft son zamanlarda Cloud computing üzerine ciddi bir şekilde yoğunlaşmaya başladı.System Center 2012 ürünleri ile birlikte Windows Server 2012 Hyper-V’yi birlikte kullanarak Private Cloud alanında sizlere bir çok seçenek sunmakta.

Cloud computing üzerine Microsft’un stratejilerinden biride Hybrid Cloud yapısının organizasyonlar için önemi. Hybrid Cloud yani Private Cloud ile Public Cloud yapısının bir arada,iç içe kullanımı.Bazı servislerin private cloud ortamından verilmesi bazı servislerinde public cloud ortamında çalışması.

Devamını Oku

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Yasal makamlar veya başka bir üçüncü taraf Microsoft’tan benim Müşteri Verilerimi isterse, ne olur? Microsoft Müşteri Verileri için mahkemeye çağrılırsa ne yapar?

Microsoft, ister kendi yerlerinde isterse bir bulut hizmetinde depolanmış olsun, müşterilerinin kendi bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine inanır. Dolayısıyla, bu yönde talimat vermeniz veya yasaların gerektirdiği durumlar haricinde Müşteri Verilerini bir üçüncü tarafa (emniyet teşkilatı, diğer devlet kurumları veya davacılar dahil) ifşa etmeyecektir. Bir üçüncü tarafın Müşteri Verilerini talep etmek için Microsoft ile iletişim kurması durumunda, üçüncü tarafı bu verileri doğrudan sizden istemesi için size yönlendirmeye çalışacaktır. Bu amaçla, söz konusu üçüncü tarafa temel iletişim bilgileriniz sağlayabilir. Müşteri Verilerini bir üçüncü tarafa ifşa etmek zorunda kalırsak, yasal olarak yasaklanmadığı sürece bu ifşaatı önceden bildirmek için ticari olarak makul çaba gösterilecektir.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure PowerShell ile Linux Virtual Machine Oluşturmak

 

  • Kullanabileceğiniz sanal makine imaj listesini getirmek için

PS C:\> $images = Get-AzureVMImage

  • Windows Azure üzerinde bulunan sanal makinelerin lokasyon listesini getirmek için.

PS C:\> $locations = Get-AzureLocation

$location değişkeni Windows Azure datacenter lokasyonları listesini temsil etmektedir. Sadece $locations yazarak lokasyonları görebilirsiniz. Listedeki ilk lokasyon için $locations[0] ve lokasyonun ismini kullanabilirsiniz. $locations[0}.name

  • Sanal makineler için kullanacağınız Administrative hesabın cloud service ismi ve parolasını tanımlamak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Cloud servis adı unique olmalıdır.

PS C: \> $mySvc = “myuniquservicename01”
PS C:\> $myPwd = “P@ssw0rd”

PS C:\> $LxUsr = “linuxadmin”

  • Var olan servis içersinde Linux sanal makinesi oluşturmak için

PS C:\> New-AzureQuickVM -Linux -name “MyLxVM” -ImageName $images[8].imagename -ServiceName $mySvc -LinuxUser $LxUsr -Password $myPwd


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure PowerShell ile Windows Virtual Machine Oluşturmak

  • Kullanabileceğiniz sanal makine imaj listesini getirmek için

PS C:\> $images = Get-AzureVMImage

  • Windows Azure üzerinde bulunan sanal makinelerin lokasyon listesini getirmek için.

PS C:\> $locations = Get-AzureLocation

$location değişkeni Windows Azure datacenter lokasyonları listesini temsil etmektedir. Sadece $locations yazarak lokasyonları görebilirsiniz. Listedeki ilk lokasyon için $locations[0] ve lokasyonun ismini kullanabilirsiniz. $locations[0}.name

  • Sanal makineler için kullanacağınız Administrative hesabın cloud service ismi ve parolasını tanımlamak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Cloud servis adı unique olmalıdır.

PS C: \> $mySvc = “myuniquservicename01”

PS C:\> $myPwd = “P@ssw0rd”

  • Sanal makine oluşturmak için

PS C:\> New-AzureQuickVM -Windows -name “MyWinVM” -ImageName $images[4].imagename -ServiceName $mySvc -Location $locations[0].name -Password $myPwd

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather